Радиестезично махало - магазин: Махало за начинаещи

Махало за начинаещи

Махало за начинаещи
След като си изберете махало е добре да се научите да го ползвате. Тук ще разгледаме начина, по който махалото може да бъде използвано. Първоначално трябва да прецените дали да сте седнали или да сте прави. Когато решите да седнете е добре да подпрете лакътя на ръката, с която държите махалото на масата пред вас. Добре е също така да поставите възглавница под лакътя за да не се образуват вибрации от допита на лакътя с твърдостта на масата. След като сте се настанили удобно (прави или седнали) е време да се заемете с работата с махалото. Моля не кръстосвайте ръце и крака когато използвате махало защото заключвате енергията, която тече през Вас и махалото не е в състояние да отговаря.
Когато сте начинаещи с махалото трябва да изпълните няколко важни стъпки за да се научите да използвате махалото.
Първа стъпка е да хванете синджирчето или връвта на махалото между палеца и показалеца като се стремите да не стискате силно.
Втора стъпка е да прецените на каква дължина искате да държите махалото и коя дължина Ви е удобна. Има хора, които държат махалото на синджирче с дължина не повече от 10см. до като други отпускат пълната дължина на синджирчето.
Трета стъпка е да зададете въпрос на махалото как ще Ви отговаря за Да, как за Не, как за Не знам и как за Не желая да отговоря. Имайте предвид, че е възможно да отнеме време преди махалото да даде отговор затова трябва да имате търпение. Не забравяйте, че всеки човек може да използва махало така, че не се отчайвате ако то не започне бързо да Ви отговаря. Първоначално това може да отнеме час или дори дни. Веднъж отговорило Ви махалото вече няма да отнема време при търсене на отговор и ще Ви отговаря веднага.
Четвърта стъпка е да започнете да задавате въпроси, чиито отговор знаете като на пример „аз мъж/жена ли съм?“, „аз … се казвам?“ и т.н. Ако махалото даде правилен отговор на тези въпроси то означава, че вече е готово за ползване и може да започнете да задавате въпросите, които Ви вълнуват.
Махалото вади на повърхността подсъзнателното вътрешно знание на всеки за събитията в живота. В този ред на мисли Вие сте тези, които задвижвате махалото чрез подсъзнателни, невидими за простото око вибрации. По тази причина всеки може да се научи да използва махало след като спази тези лесни четири стъпки. Не забравяйте махалото служи на Вас и Ви дава отговорите на въпросите, от които се вълнувате.
Имайте предвид, че когато използвате махало трябва да сте спокойни ако сте твърде емоционални по отношение на въпроса отложете използването на махалото до като се успокоите тъй като то няма да бъде в състояние да Ви даде верен отговор. И помнете, всяко гадателско средство е за забавление и удоволствие. Бъдете щастливи.

Контакт с нас

За връзка: