Радиестезично махало - магазин: Махалото - практическо ръководство

Начало » Съвети за работа с радиестезично махало   » Махалото - практическо ръководство

Махалото - практическо ръководство

Махалото - практическо ръководство
Махалото може да се възприема като следствие на интуицията, тъй като се използва за получаване на достъп до информация, която съществува на подсъзнателното ниво на вътрешното същество. Може да се каже, че укрепва или усилва интуицията, защото превръща тънкостите на интуицията в по-очевидна форма на физическо движение. Когато задавате въпроса на махалото, Вашата собствена интуиция е тази, която отговаря. Махалото просто ви позволява физически да видите какво интуицията вече знае. Като разширение на интуицията, махалото може да Ви даде информация от същите два източника като интуицията: от вашето подсъзнание; и от вашето напътствие, дух или ангел-пазител. Поради начина, по който работи, махалото може да отговори само на въпроси, които са формулирани така, че отговорът е "да" или "не".
Важни неща, които трябва да запомните
Махалото Ви дава информацията, която се съдържа във Вашето подсъзнание то е инструмента, чрез който тази информация придобива физически вид.
Препоръчва се други хора да не боравят с Вашето махало. Държите възможно най-близо до вашите вибрации махалото. Причината номер едно за неточното четене на махалото е неясната и погрешна формулировка на въпроса.
Номер две е психичното ви състояние, мислите, емоциите, чувствата, образите, желанията, надеждата, желанията и т.н., които вибрират във вашата психика и чрез нея. Тези неща могат да повлияят на отговора.
Третият източник на несъвършенство на махалото е липсата на търпение. Гледайте, изчакайте, вижте и опитайте отново ако не получавате отговор веднага.
Неточността се получава, когато липсва концентрация. Практикувайте фокусиране върху въпросите, докато не можете да се концентрирате и да държите вниманието си постоянно по време на работа с вашето махало е възможно да допуснете грешка.
В началото има тенденция да се консултирате с махалото всеки път, когато трябва да вземете решение. В този момент махалото спира да бъде инструмент за култивиране на интуитивното възприятие и започва да се превръща в психично-емоционално-духовна патерица. Не разчитайте на това да изключите собствения си здрав разум.
Махалото не е предназначено да предсказва бъдещето. Това е така, защото бъдещите събития не са поставени в камък, а са определени от свободната воля на хората. Възможно е само да се предскаже бъдещето до такава степен, че да знаете какви бъдещи избори хората най-вероятно ще искат да направят. Едно махало може да ви помогне да предскажете бъдещи събития само до степента, в която Вие сами разбирате какви са възможностите. С други думи, то може да ви помогне да изберете сред възможностите, с които вече сте наясно. Но когато изборът на други хора е част от възможностите, свободната воля идва и увеличава променливите до такава степен, че става невъзможно да се предскаже какво хората ще изберат да правят.
Използвайте разумно махалото, за да развиете осъзнатост, възприятие и интуиция. Тези умения на съзнанието са вътре и трябва да бъдат изведени само чрез многократна употреба. Махалото е само един начин да ги изведем навън.

Контакт с нас

За връзка: